English Day 2023 – “Học để giành cơ hội nghề nghiệp tốt hơn”

    05/06/2023 at 12:05chiều

Ngày 20/05/2023, Khoa Tiếng Anh- Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Chương trình English Day 2023: “Học để giành cơ hội nghề nghiệp tốt hơn” tại Hội trường Vũ Đình Liên và trực tuyến...

English Day 2023 – “Học để giành cơ hội nghề nghiệp tốt hơn”

      05/06/2023 at 12:05chiều

Ngày 20/05/2023, Khoa Tiếng Anh- Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Chương trình English Day 2023: “Học để giành cơ hội nghề nghiệp tốt hơn” tại Hội trường Vũ Đình Liên và trực tuyến...

 

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ- Các vấn đề mới

      26/02/2022 at 8:30sáng

Ngày 26/2/2022 đã diễn ra hoạt động Bồi dưỡng chuyên môn do Cộng đồng chuyên môn (COP) Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ tổ chức với chủ đề “Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ: Các vấn đề...

Bồi dưỡng chuyên môn: Môn học Tiếng Anh B1- B2 năm 2022-2023

    06/09/2022 at 8:35sáng

  Ngày 6/9/2022 Bộ môn Ngoại ngữ 2- Nhiệm vụ chiến lược- KTA đã diễn ra buổi hoạt động chuyên môn về  môn học Tiếng Anh B1 và B2 năm học 2022-2023. Tham gia buổi hoạt động có Ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên của bộ môn...