TỌA ĐÀM “XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHUYÊN MÔN ĐỂ KIẾN TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN”

    12/09/2021 at 2:05chiều

  Sáng 3/9/202, trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Xây dựng cộng đồng chuyên môn để kiến tạo cơ hội phát triển”, với sự tham gia của Ban Giám Hiệu...

 

TỌA ĐÀM “XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHUYÊN MÔN ĐỂ KIẾN TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN”

    12/09/2021 at 2:05chiều

  Sáng 3/9/202, trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Xây dựng cộng đồng chuyên môn để kiến tạo cơ hội phát triển”, với sự tham gia của Ban Giám Hiệu...