Bồi dưỡng chuyên môn: Môn học Tiếng Anh B1- B2 năm 2022-2023

    06/09/2022 at 8:35sáng

  Ngày 6/9/2022 Bộ môn Ngoại ngữ 2- Nhiệm vụ chiến lược- KTA đã diễn ra buổi hoạt động chuyên môn về  môn học Tiếng Anh B1 và B2 năm học 2022-2023. Tham gia buổi hoạt động có Ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên của bộ môn...

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra – yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

      08/12/2022 at 2:23chiều

  Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3638/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, PV đã phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, Tổ trưởng Tổ...

 

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ- Các vấn đề mới

      26/02/2022 at 8:30sáng

Ngày 26/2/2022 đã diễn ra hoạt động Bồi dưỡng chuyên môn do Cộng đồng chuyên môn (COP) Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ tổ chức với chủ đề “Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ: Các vấn đề...

Bồi dưỡng chuyên môn: Môn học Tiếng Anh B1- B2 năm 2022-2023

    06/09/2022 at 8:35sáng

  Ngày 6/9/2022 Bộ môn Ngoại ngữ 2- Nhiệm vụ chiến lược- KTA đã diễn ra buổi hoạt động chuyên môn về  môn học Tiếng Anh B1 và B2 năm học 2022-2023. Tham gia buổi hoạt động có Ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên của bộ môn...